Sabtu, 25 Januari 2014

1Hari1Ayat : Proses Penciptaan Manusia Ketiga (Nabi Isa Putra Maryam)


Proses Penciptaan Manusia Ketiga (Nabi Isa Putra Maryam)


Proses Penciptaan manusia ketiga dalam Al-Quran dimulai dari kelahiran Maryam binti Imran yang kemudian tumbuh dalam asuhan Nabi Zakariya setelah kematian orangtuanya. Kemudian Allah juga menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai putra Maryam yang lahir atas kehendak Allah dan bukan berasal dari perzinahan dengan seorang laki-laki karena selama hidupnya ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, Bisa baca ceritanya dipostingan sebelumnya : 5 Tipe wanita dalam Al-Qur'an (Maryam)


Umat Islam percaya pada apa yang diceritakan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an tentang konsep kesucian Maryam yang taat beribadah dan hanya mengabdikan dirinya kepada Allah. Hingga kemudian ia dikunjungi Malaikat Jibril yang mengabarkan akan kelahiran calon anak yang bernama Isa. Keterkejutan Maryam dapat ditenangkan oleh Jibril bahwa ini adalah kuasa Allah dan perkara yang mudah jika Allah kehendaki seperti halnya dalam konsep penciptaan Adam tanpa ibu dan bapak. seperti yang tergambar dalam surat Maryam ayat 21 :
 

“Jibril berkata: “Demikianlah Tuhan-mu berfirman: Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar dapt Kami menjadiknnya suatu tanda bagi manusia dan sebgai Rahmat dari Kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang telah diputuskan” 
Maryam : 21

 

Ingatlah ketikan Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan Kalimat yang datang daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seoarang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah” 
Ali Imran 45Kemudian Maryam mengasingkan diri dari keluarganya setelah Isa berada didalam rahimnya, ia melahirkan dan beristirahat di dekat sebatang pohon kurma. Pada saat itulah Isa kemudian berbicara kepada ibunya yang kelaparan untuk mengguncangkan pohon dan mengambil buahnya untuk dimakan, kemudian untuk menghilangkan rasa takut ibunya, Isa juga dapat berbicara kepada penduduk desa yang telah menuduh ibunya berzinah, seperti yang dijelaskan dalam surat Maryam: 30-32


Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi; dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka” . 
 Maryam: 30-32


Beberapa ayat lain terkait dengan kelahiran Isa antara lain:
 

“Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam darai tanah, kemudian Allah berfirman kepaadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia” 
Ali Imran : 59

“Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatnnya, lalu Kami tiupkan ruh dari Kami ke dalam tubuhnya, dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda Kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam” Al Anbiya : 91


Word : 418

Tidak ada komentar:

Posting Komentar